Login

Russia Delegation, Formation Skydiving, Saarlouis, European Championships & World Cups 2011

 
Head of Delegation/ Team Manager
Vladimir Gazetov
Egor Gusev
Team:

Event

Competitors
Photos
SkyPanthers Barkli

4 Way

open

Leonid Kazinets  Team Photo
Vladimir Pavlenko
Oleg Shalamkhin
Sergey Shenin
Nikolay Vlegzhanin ( Alternate)
Andrey Seliverstov (Camera)
Gradient Alpha

4 Way

open

Sergey Yalpaev  Team Photo
Vladimir Arutunov
Alexander Tychinskiy
Andrey Kalugin
Maxim Savin  (Camera)
Illusions

4 Way

female

Ekaterina Kharitonova  Team Photo
Zhanna Kazakova
Mariia Serova
Elena Christova
Elena Mazaeva (Camera)
Sky Panthers Barkli 8 Way Leonid Kazinets  Team Photo
Vladimir Pavlenko
Oleg Shalamkhin
Sergey Shenin
Vasily Korotkov
Sergey Yalpaev
Vladimir Arutunov
Alexander Tychinskiy
Nikolay Vylegzhanin (Alternate)
Andrey Seliverstov (Camera)
Phoenix 11 8 Way Ruslan Azarov  Team Photo
Dmitry Zubkov
Andrey Ivkin
Andrey Kalugin
Ksenia Krasnova
Evgeny Stashchenko
Igor Prokhorov
Vitaly Yakunin
Maxim Savin (Camera)