Login

Russia FS Delegation

Untitled Document

 

 

Deleg FS

Back to Delegation

Dubai 2012 Logo

Flag Russia
FAI/IPC Logo

4-Way Open

Leonid Kazinets
Sergey Shenin
Oleg Shalamykhin
Vladimir Pavlenko
Andrey Seliverstov (Videographer)
Nikolay Vylegzhanin (Alternate)

4-Way Female

Elena Chistova
Elena Mazaeva
Zhanna Kazakova
Tatiana Polyanskaya
Vadim Abramov (Videographer)

8-Way

 Balki Leonid Kazinets
Sergey Shenin
Oleg Shalamykhin
Vladimir Pavlenko
Alexandr Tychinskiy
Vladimir Arutyunov
Sergey Yalpaev
Vasily Korotkov
Andrey Seliverstov (Videographer)
Nikolay Vylegzhanin (Alternate)

Formation Skydiving Team Manager

Vladimir Gazetov

 

Competitors' Tales

More Pictures