Login

Russia Delegation Banjaluka 2013

 

FAI 9th European Championships & 10th World Cup in Artisitic Events and
FAI 12th European Championships and 19th World Cup in Formation Skydiving

 


Banjaluka, Bosnia & Herzegovina, 2013

Formation Skydiving & Artistic Events
RUSSIA

4-Way Open: Barkli - National Team

 Russia - 4-way Barrkli 1
Oleg Shalamykhin
Vladimir Pavlenko
Sergey Shenin
Nikolay Vylegzhanin
Andrey Seliverstov
Leonid Kazinets

4-Way Open : Sunny Wind

 Russia Sunny Wind 4-way
Alexey Nevorotov
 Vladimir Ostanin
Valeriy Gredsov
Alexey Minaev
Valentin Ilin
Vadim Niyazov


4-Way Open: A-Tiam

 Russia - 4-way A-Tiam
Alexander Ushakov
Alexey Golygin
Ekaterina Kharitonova
Vitaly Yakunim
Alexander Ashikhmin

4-Way Female

 Russian - 4 way female
Julia Kovrova
Zhanna Kazakova
Evgeniya Korzhova
Olga Bykova
Valery Barinov
 Tatiyana Polyanskya

8-Way Open : Barkli - National Team

 Russian 8-way Barkli
Andrey Seliverstov
Alexander Golovkin
Nikolay Suxarnikov
 Leonid Kazinets
 Oleg Shalamykhin
 Vladimir Pavlenko
 Sergey Shenin
 Nikolay Vyegzhanin
 Alexey Minaev

8-Way Open : Tanay

 Zhanna Kazakova
 Ekaterina Kharitonova
 Vladimir Ostanin
 Valentin Ilin
 Tatiyana Polyanskaya
 Sergey Polyanskiy
 Sergey Romaniv
 Andrey Barabash
 Vadim Niyazov

8-Way Open :  Feniks II

 Russia 8-way Feniks 11
Ruslan Azarov
Vladislav Baturskiy
Kseniya Krasnova
Andrei Rashev
Dmitry Samakhval
Dmitry Ushakov
Vasily Korotkov
Maxim Savin
Artistic Events

Freeflying : Tunnel Rats

 Russia Freefly - Tunnel Rats
 Mikhail Razomazov
 Alexander Ragulin
 Valery Konnov

Freestyle:

 Russia Freestyle -
 Yulia Chernova
 Igor Kalinin

Freestyle:  Imps

 

 Russia FS - Imps

 Evgeny Tarakhomin
Dmitril Manashov

 

Related Articles