Login

Mondial - Delegation from China

Mondial logo China

C H I N A

34th FAI Freefall Style and Accuracy Landing World Championships

8th FAI Junior Freefall Style and Accuracy Landing World Championships

Freefall Style - Female

Binchuan Gao

 Qiuli Han  Yufeng He

Yangmei Zhang 

 Tiantian Zhao  Ling Zhang - Junior

Freefall Style - Male

 Bin Ge

 Yong Liang  Zhisheng Xia

 Kaiyuan Zhang

 Pingya Zhou  Yanan He - Junior

Honglin Jin - Junior

Accuracy Landing - Female

Binchuan Gao 

Qiuli Han 

Yufeng He 

Yangmei Zhang 

Tiantian Zhao 

 Ling Zhang - Junior
 Accuracy Landing - Male

 Bin Ge

Yong Liang 

 Zhisheng Xia

 Kaiyuan Zhang

Pingya Zhou 

 Yanan He - Junior
 Honglin Jin - Junior

 

22nd FAI Formation Skydiving World Championships

4-Way Open

 Yafei Liu

Yu Lou 

Yujiao Wang 

 Liang Yin

 Laiming Zhu

 

17th Canopy Formation World Championships

2-Way Sequential

Pan Huang

Youwei Zeng 

 Peng Zhou

Delegation Officials

Name

Title

Jianping Ding

Head of Delegation

Peng Ding

Head of Delegation

 Jie Yang  Team Manager
 Yongli Wang  Team Manager

Yan Lei

Team Manager

 Huanan Weng  Coach
 Junwu Ou  Coach

Zuzhen Huang

Coach

Lianzeng Dong

Coach

Miao Gao

Click HERE for photographs

Back to the A-Z Participating Delegations List