KAZAKHSTAN AIR SPORTS FEDERATION

Member type 
Active Member
Address 
c/o Alexey Oxenenko
Bogenbai Batyra 187-28, Almaty 050012
Phone 
+77017142368
Fax 
+7 (727) 262 88 02
President 
Evgeny Nikitinsky

Delegates

OXENENKO Alexey
Delegate
FAI Parachuting Commission
VIRSHSKI Igor
Delegate
FAI Hang Gliding & Paragliding Commission

Officials

FILCHUKOV Uriy
Judge S
FAI Aeromodelling Commission
KOCHERGIN Alexandr
Judge F2D
FAI Aeromodelling Commission
LYU Yevgeniy
Judge F2D
FAI Aeromodelling Commission
OXENENKO Alexey
Judge F2C
FAI Aeromodelling Commission
OXENENKO Alexey
Judge F2B
FAI Aeromodelling Commission
OXENENKO Alexey
Judge S
FAI Aeromodelling Commission
OXENENKO Alexey
Judge F2A
FAI Aeromodelling Commission
OXENENKO Alexey
Secretary General
KAZAKHSTAN AIR SPORTS FEDERATION
PROCHSHALYGIN Evgeniy
Judge S
FAI Aeromodelling Commission
SHPAK Yelena
Judge S
FAI Aeromodelling Commission
SOTNICHENKO Alexey
Judge S
FAI Aeromodelling Commission
VASILKOV Mykola
Judge F2D
FAI Aeromodelling Commission
VEXLER German
Secretary
KAZAKHSTAN AIR SPORTS FEDERATION