2nd FAI World Indoor Skydiving Championships

Laval, Quebec,

Canada
19 Oct
-
22 Oct 2017

China

Names
Photo
Formation Skydiving  
   4-Way Open
(China 4-WAY Gold)
Yu Lou
Min Jia
Yiyao Li
Laiming Zhu
Jianping Ding (Team Coach)
 
   4-Way Female
(China 4-Way Red)
Wanyu Mo
Liran Wang
Yating Long
Xia Ling
Hongwei Zhand (Team Coach)
 
   4-Way Junior  
   4-Way VFS  
Artistic Events  
   Dynamic 4-Way  

   Dynamic 2-Way
Team 1: (China 1)


Team 2: (China 2)

Zhenwei Gao
Lu Li
Yu Liu (Team Coach)

 

Zengqi Pei
Long Zhao

 

 
   Solo Freestyle  
   Solo Freestyle Junior  
 Head of Delegation