Competition Logo Russian Flag
R U S S I A
4-Way FS Open
IFS-MOSCOW Egor Gusev
  Yury Drozdov
  Dmitriy Komkov
  Dmitry Samokhval
 
Russian Thunder Elena Baranova
  Sergey Shenin
  Aleksandr Odinokov
  Georgiy Miroshnichenko
 
No Limits Alexander Malovitsin
  Vitaly Yakunin
  Vladislav Kokorin
  Sergey Kurokhtin
 
4-Way FS Female
Zero-G Anna Linkova
  Svetlana Bubnova
  Marina Pukareva
  Anastasia Tupitsyna
 
4-Way VFS Open
FLYSTATION VERTICAL Maksim Rudenko
  Dmitrii Lednev
  Valery Konnov
  Nikita Panov
  Alexander Parmanin
 
RVC Boris Yangel
  Victor Kuznetsov
  Ilia Pozhilov
  Andryus Mikulenas
 
White Fox Pavel Danilchenko
  Evgeny Borovik
  Alexey Senyuk
  Mikhail Razomazov
 
D2W  Open
SHADOWS OF FLYSTATION Andrey Karabeshkin
  Diana Parmanina
 
Gravity Warriors Katsiaryna Ilyina
  Georgios Papadeas
 
Kings of the sky Ilia Tcarik
  Nikita Tcarik
 
Freestyle Open
 
 Sergey Dmitriev
Freestyle Junior
     
Leonid Shtivel Evelina Kalugina Matvie Silaev